top of page

יעוץ לפני קניית אופניים

איזו מידת אופניים מתאימה לי?
לכל רוכב מאפיינים אנתרופרומטיים ייחודיים: אורך הרגליים, אורך פלג הגוף העליון, גובה כללי, רוחב כתפיים ועוד.

 

לעיתים היחס בין אורך הרגליים ופלג הגוף העליון יכתיבו בחירת מידה שונה מהמלצת היצרן.

 

בנוסף, הגדרת המידה של כל יצרן שונה כך שהיסמכות על חישוב בסיסי לפי גובה ואורך מפשעה עלול להוביל לטעות במידה.
מידת הגמישות של הרוכב והניסיון האישי ישפיעו אף הם לעיתים קרובות על בחירת מידה.


מעבר למידת השלדה חשוב להכיר את מידות הרכיבים שגם להם משמעות רבה להתאמה מיטבית – רוחב כידון, רוחב אוכף, אורך קראנק וכמובן אורך הסטם.


אפרת תשמח לסייע במדידה וייעוץ לפני קנייה.

bottom of page